ترمز رمپ

 

 

 

 

 

 

 

ترمز رمپ : براي پاركينگ هاي پرتردد،بزرگ و داراي ستون ،چند طبقه و شيبدار و همينطور پاركينگ هايي كه تمام آن و يا ورودي انها در فضاي شيب دار يا باز قرار دارد به خصوص مكان هايي در معرض بارش و يخزدگي بسيار ضروري مي باشد.

این محصول به دلیل ساختار و طراحی منحصر به فرد خود اصطکاک مورد نیاز برای جلوگیری از لیز خوردن لاستیک ماشین در شیب رمپ های پارکینگ در هنگام بارندگی و یخبندان را ایجاد می کند.

تفاوت عمده و اساسی این محصول با نمونه های مشابه به خاطر ایجاد اصطکاک کافی و مناسب و عدم صدمه رساندن به لاستیک به خاطر نداشتن لبه های تیز و ابزار خورده می باشد.

 

ارتفاع : ۷ میلیمتر

عرض : ۱۰ سانتیمتر

طول : ۶۳ سانتیمتر،۸۰ سانتیمتر،۱۰۰ سانتیمتر

(با قیمت های مناسب و ویژه )