ترمز پله

(انواع ترمز پله سمباده ای در ابعاد مختلف با نازلترین قیمت در بازار )

مشخصات ترمز پله لاستیکی: در دو نوع شب تاب و ساده 


  

- نوع: ترمز پله لاستیکی

- جنس: لاستیکی شیاردار

- محل مورد مصرف: فضاهای بیرونی با تردد زیاد

- عرض: 6 سانتی متر

- قیمت بر اساس متر طول می باشد.

 

 

ترمز پله سمباده ای :در دو نوع شب تاب و ساده

- نوع: سمباده ای 

- جنس: سمباده ای پشت چسب دار 

- محل مورد مصرف: فضا های داخلی 

- عرض: 6 سانتی متر الی 15 سانتی متر

- قیمت بر اساس متر طول می باشد.

- این نوع ترمز پله در دونوع شب تاب که نوار شب تابی در میان آن می باشد .

 

 

ترمزپله آلومینیومی شب تاب :

- نوع: آلومینیومی 

- جنس: آلومینیوم + شب تاب 

- محل مورد مصرف: فضا های داخلی و بیرونی با تردد زیاد

- عرض: 6 سانتی متر الی 10 سانتی متر

- قیمت بر اساس متر طول می باشد.

 

 

ترمزپله آلومینیومیLED دار :

- نوع: آلومینیومی 

- جنس: آلومینیوم + LED 

- محل مورد مصرف: فضا های داخلی و بیرونی با تردد زیاد

- عرض: 6 سانتی متر الی 10 سانتی متر

- قیمت بر اساس متر طول می باشد.