علائم شب تاب

علائم (Photo luminescent) نسل نسبتاً جدیدی از محصولات ایمنی و هشدار است که جهت نمایاندن شرایط ایمن، مکان قرارگیری تجهیزات امداد و نجات دستی و خودکار، اعلام و اطفای حریق، کمک‌های اولیه و تعیین مسیرهای خروج ایمن در محدوده کار و زندگی انسان‌ها بکار می‌رود.

محصولات  یا شب‌تاب (Photo luminescent)، در روشنایی (مصنوعی یا طبیعی) نور را در خود ذخیره می‌کند و در تاریکی آن را باز می‌تاباند. باگذشت زمان شدت تابش کم می‌شود تا بعد از ۱۲ ساعت به کمترین مقدار خود می‌رسد. قابلیت بازتابش نور در این محصولات، این امکان را فراهم می‌آورد تا علائم ایمنی چه در روز و چه در شب، قابل مشاهده باشند.

در مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان با موضوع علائم و تابلوها، در بخش ضوابط کلی استفاده از علائم ایمنی در برابر حریق، الزام فراهم نمودن روشنایی کافی از طریق چراغ‌های اضطراری یا ساخت علائم با قابلیت بازتاب نور (در شرایط کمبود روشنایی) در محل نصب علائم ایمنی در برابر حریق مطرح شده است. همچنین از سال ۲۰۰۹ میلادی در اکثر ایالت‌های آمریکا نظیر کارولینای شمالی و یا نیویورک تعویض تابلوها و علائم ایمنی قدیمی با علائم شب نما، تحت آیین‌نامه­ (NCGOI OSFM Evaluation Services) به‌عنوان یک دستورالعمل ارائه‌شده است.

با استفاده از تابلوهای شب‌تاب در هنگام قطع برق اصلی و برق اضطراری با استفاده از نشانگرهای نورانی، می‌توان مسیرهای خروجی را مشخص نمود.

شایان ذکر است، تابلوهای دارای این استاندارد برای نوردهی کامل به محیط طراحی نشده‌اند، بلکه تنها طرح کلی از مسیرهای خروجی راه‌پله، هند ریل‌ها و مناطق پاگیر را ارائه می‌دهند. لذا افراد می‌توانند در تاریکی مسیرهای خروجی را بیابند.

لازم است که این علائم در ارتفاع کم نصب گردند تا در هنگام وجود دود در محل قابل مشاهده باشند. این علائم به‌عنوان مکمل دیگر علائم اضطراری در ساختمان (همچون علائمی که با برق اضطراری کار می‌کنند) به‌کاررفته و جایگزین آن‌ها نیست.

مقاوم بودن محصولات در برابر عوامل محیطی این امکان را فراهم می‌سازد تا این محصولات در فضاهای باز نیز مورداستفاده قرار گیرند.